OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

INFORMACIJE O PRODAVATELJU

Naziv: Digitalna dolina, obrt za usluge, vl. Zoran Irak, Požega, Ivana Matkovića 13
Skraćen naziv: Digitalna dolina, obrt za usluge
Sjedište: 34000 Požega, I. Matkovića 13

OIB vlasnika 89302518225
Matični broj obrta 98090577

OPĆE ODREDBE

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s Digitalna dolina, obrt za usluge, u svojstvu prodavatelja.

Digitalna dolina, obrt za usluge, (u daljnjem tekstu: prodavatelj) pruža online uslugu putem svoje internet stranice na domeni Liberty-swag.shop, na World Wide Web mreži – internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Korisnik je osoba koja koristi internet stranicu https://liberty-swag.shop/ (u daljnjem tekstu: internet stranica), isto kao i svaki kupac i posjetitelj internet stranice.

Opći uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti korištenja primjenjuju se na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na sklapanje ugovora – narudžba proizvoda, glavna obilježja proizvoda, cijena proizvoda i informacije o dostavi.

Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem internet stranice regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama, uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije.

Sklapanje ugovora putem internet stranice predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te ako se ugovor sklapa između prodavatelja i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti prodavatelja i potrošača na jednome mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti prodavatelja i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadržava izjavu kupca da prihvaća ponudu.

Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene. Ako kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave, osim ako se drugačije ne dogovori, čime nova dostava ide na trošak kupca.

Sadržaj internet stranice dostupan je na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja internet stranice upoznati se s Općim uvjetima korištenja. Ako imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete korištenja, mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte infoliberty-swag.shop.

Pristupanjem internet stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete korištenja internet stranice, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja te usluga koje se putem nje pružaju. 
Korisnici su suglasni da neće koristiti internet stranicu tako da štete autorima ili trećim osobama te prihvaćaju sve rizike korištenja internet stranice i usluga. Ako se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti internet stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj internet stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu prodavatelja.

Prodavatelj omogućuje korištenje internet stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Prodavatelj ne može jamčiti da korištenje internet stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup internet stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu.

Korisnici koriste internet stranicu na vlastitu odgovornost. Prodavatelj ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem internet stranice. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju internet stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

Prodavatelj zadržava pravo da onemogući pristup internet stranici korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Prodavatelj zadržava pravo odbiti pristup internet stranici bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će internet stranicu koristiti tako da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje internet stranice zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete korištenja. Promjene stupaju na snagu danom objave na internet stranici. Nastavak pristupanja internet stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Općih uvjeta korištenja. Prodavatelj savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta korištenja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i internet stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristupa ili korištenja internet stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti internet stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Prodavatelj ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja internet stranice kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta korištenja i pozitivnih propisa.

Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično) mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

SKLAPANJE UGOVORA – NARUDŽBA PROIZVODA

Kupovina se obavlja na internet stranici https://pismoreklam.hr (u daljnjem tekstu: internet stranica) ispunjavanjem za to predviđenog obrasca.

Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže.

Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete korištenja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Postupak sklapanja ugovora – narudžbe proizvoda:

 1. Kupac odabire proizvod
 2. Kupac proizvod stavlja u košaricu
 3. Kupac ispunjava podatke za narudžbu
 4. Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete korištenja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.

  Ako kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte dužan je kontaktirati  prodavatelja na adresu e-pošte [email protected] ili na broj telefona +385 95 533 2272  svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati.
   
 5. Za eventualne nejasnoće oko narudžbe netko od zaposlenika prodavatelja kontaktirat će kupca putem e-mail adrese ili kontakt broja.
 6. Kupac će biti obaviješten putem e-mail adrese o mogućem roku isporuke
  U slučaju da prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda s kupcem će telefonom ili e-porukom u kontakt stupiti zaposlenik prodavatelja u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda, odnosno raskida ugovora.


  Ako kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u ugovorenom roku dostave, dužan je obavijestiti prodavatelja o istom na adresu e-pošte  [email protected]  ili na broj telefona +385 95 533 2272  svaki radni dan u od 08:00 do 16:00 sati.

GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na internet stranici  [email protected] 

Digitalna dolina zadržava pravo izmjene informacija na stranicama bez prethodne najave.

Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. 

Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. 

CIJENA PROIZVODA

Cijene proizvoda na internet stranici liberty-swag.shop  (u daljnjem tekstu: internet stranica) iskazane su s uračunatim PDV-om (maloprodajna cijena) te uključuju sve poreze i davanja i izražene su u hrvatskim kunama (HRK).

Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna te kupac plaća trošak konverzije valuta.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

 Digitalna dolina zadržava pravo izmjene cijene proizvoda i akcijske ponude na internet stranicama bez prethodne najave.